Δίπλωμα Αυτοκινήτου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β

 

  Ο κάτοχος Α.Ο. της κατηγορίας αυτής μπορεί να οδηγήσει επιβατικά οχήματα ή (και μικρά λεωφορεία) έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kg μικτού βάρους, (αυτά που αποκαλούμε στην καθομιλουμένη ΑΓΡΟΤΙΚΑ) με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kg.

Υποχρεωτικά ελάχιστα Μαθήματα

Εάν δεν υπάρχει  άλλο δίπλωμα

21 θεωρητικά μαθήματα αυτοκινήτου (ερωτηματολόγιο 1)

  25 πρακτικά μαθήματα αυτοκινήτου.

Εάν υπάρχει δίπλωμα κατηγορίας ΑΜ-Α1-Α2-Α

                                               Κανένα θεωρητικό μάθημα

                                      18 πρακτικά μαθήματα αυτοκινήτου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
  • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
  • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
  • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Β
  • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση