Δίπλωμα Μοτοσικλέτας

ΟΧΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ
ΟΧΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1 (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)
ΟΧΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Α1 (ΜΕ ΣΥΜΠΛΈΚΤΗ)
ΟΧΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Α2 (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)
ΟΧΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Α

 

   Κατηγορία ΑΜ 

             

Ο κάτοχος της κατηγορίας αυτής θα μπορεί να οδηγήσει οχήματα δίκυκλα και ελαφρά τρίκυκλα ή  τετράκυκλα (γουρούνες) με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα τα 45 χλμ./ώρα και κινητήρα κυβισμού μέχρι 50cc.

Προϋπόθεση για την απόκτηση του είναι η συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας του και ισχύει για 15 έτη.

Υποχρεωτικά ελάχιστα Μαθήματα

Εάν δεν υπάρχει  άλλο δίπλωμα

21 θεωρητικά μαθήματα αυτοκινήτου (ερωτηματολόγιο 1)

 και

      10 θεωρητικά μαθήματα μοτοσυκλέτας (ερωτηματολόγιο 2)

(σύνολο 30 θεωρητικά μαθήματα)   

  14 πρακτικά μαθήματα μοτοσυκλέτας.

Εάν υπάρχει δίπλωμα κατηγορίας Β (αυτοκινήτου)

 10 θεωρητικά μαθήματα μοτοσυκλέτας (ερωτηματολόγιο 2)

   12 πρακτικά μαθήματα μοτοσυκλέτας.

Εάν υπάρχει  οποιοδήποτε άλλο δίπλωμα  (μοτοσυκλέτας)

 Κανένα θεωρητικό μάθημα

     07 πρακτικά μαθήματα μοτοσυκλέτας

 

Μέχρι την 18η Ιανουαρίου 2015, έχουν την δυνατότητα οι κάτοχοι άδειας μοτοποδηλάτου, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από τις υπηρεσίας Τροχαίας της αστυνομίας, να μετατρέψουν την άδεια μοτοποδηλάτου σε ΑΜ. (δηλ. να μεταφερθεί και να καταχωριθεί στο Υπουργείο Μεταφορών).Για να γίνει αυτο  θα πρέπει να τις καταθέσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και θα αντικατασταθούν με νέο έντυπο με την υποβολή μόνο του παραβόλου της εκτύπωσής του.

Τι οχήματα μπορούμε να οδηγήσουμε με την άδεια οδήγησης κατηγορίας  ΑΜ

Μοτοποδήλατο δίκυκλο 

μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW  για ηλεκτρικό κινητήρα.

Μοτοποδήλατο τρίκυκλο

 μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.

Ελαφρό τετράκυκλο 

μέγιστης ταχύτητας 45km/h, μάζας κενού οχήματος έως 350 kg και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
 • Να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία ΑΜ
 • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση

 

Κατηγορία Α1

 

 

                                   

Ο κάτοχος Α.Ο. της κατηγορίας αυτής θα μπορεί να οδηγήσει δίκυκλα οχήματα μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp). Προϋπόθεση για την απόκτηση του είναι η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του.

 

Υποχρεωτικά ελάχιστα Μαθήματα

Εάν δεν υπάρχει  άλλο δίπλωμα

21 θεωρητικά μαθήματα αυτοκινήτου (ερωτηματολόγιο 1)

 και

      10 θεωρητικά μαθήματα μοτοσυκλέτας (ερωτηματολόγιο 2)

(σύνολο 30 θεωρητικά μαθήματα)

 14 πρακτικά μαθήματα μοτοσυκλέτας.

Εάν υπάρχει δίπλωμα κατηγορίας Β (αυτοκινήτου)

 10 θεωρητικά μαθήματα μοτοσυκλέτας (ερωτηματολόγιο 2)

   12 πρακτικά μαθήματα μοτοσυκλέτας.

           Εάν υπάρχει  οποιοδήποτε άλλο δίπλωμα  (μοτοσυκλέτας)

   Κανένα θεωρητικό μάθημα

 07 πρακτικά μαθήματα μοτοσυκλέτας

          ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α1
 • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση

 

                                

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2

                       

Ο κάτοχος Α.Ο. της κατηγορίας αυτής θα μπορεί να οδηγήσει Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος

Υποχρεωτικά ελάχιστα Μαθήματα

Εάν δεν υπάρχει  άλλο δίπλωμα

21 θεωρητικά μαθήματα αυτοκινήτου (ερωτηματολόγιο 1)

 και

   10 θεωρητικά μαθήματα μοτοσυκλέτας (ερωτηματολόγιο 2)

(σύνολο 30 θεωρητικά μαθήματα)

  14 πρακτικά μαθήματα μοτοσυκλέτας.

Εάν υπάρχει δίπλωμα κατηγορίας Β (αυτοκινήτου)

 10 θεωρητικά μαθήματα μοτοσυκλέτας (ερωτηματολόγιο 2)

   12 πρακτικά μαθήματα μοτοσυκλέτας.

Εάν υπάρχει  οποιοδήποτε άλλο δίπλωμα  (μοτοσυκλέτας)

  Κανένα θεωρητικό μάθημα

             07 πρακτικά μαθήματα μοτοσυκλέτας

                                                                                                                                                          

         ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
 • Να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α2
 • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση

 

          ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α

 

                                  

Ο κάτοχος Α.Ο. της κατηγορίας αυτής θα μπορεί να οδηγήσει δίκυκλα χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών

 Υποχρεωτικά ελάχιστα Μαθήματα

Εάν δεν υπάρχει  άλλο δίπλωμα

21 θεωρητικά μαθήματα αυτοκινήτου (ερωτηματολόγιο 1)

 και

    10 θεωρητικά μαθήματα μοτοσυκλέτας (ερωτηματολόγιο 2)

                                                                           (σύνολο 30 θεωρητικά μαθήματα)                                                                                                                                                                                                                                                        14 πρακτικά μαθήματα μοτοσυκλέτας.

Εάν υπάρχει δίπλωμα κατηγορίας Β (αυτοκινήτου)

 10 θεωρητικά μαθήματα μοτοσυκλέτας (ερωτηματολόγιο 2)

   12 πρακτικά μαθήματα μοτοσυκλέτας.

Εάν υπάρχει  οποιοδήποτε άλλο δίπλωμα  (μοτοσυκλέτας)

 Κανένα θεωρητικό μάθημα

 07 πρακτικά μαθήματα μοτοσυκλέτας

                                                 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας   Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α
 • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση