Διπλώματα

Από 19 Ιανουαρίου 2013 η νομοθεσία για τις Άδειες Οδήγησης (Α.Ο.) στην Ελλάδα έχει αλλάξει και εναρμονιζόμενη με αυτήν της Ε.Ε. και έχει διαμορφωθεί ως εξής:

1.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ

Α.Ο. για δίκυκλα και ελαφρά τρίκυκλα ή  τετράκυκλα (γουρούνες) με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα

τα 45 χλμ./ώρα και κινητήρα κυβισμού μέχρι 50cc.

2.   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1

Α.Ο. για δίκυκλα οχήματα μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp)

3.   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 

Α.Ο. για δίκυκλα μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.

4.   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

Α.Ο. για δίκυκλα χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών 

 

5.   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

  Α.Ο. για επιβατικά οχήματα έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kg μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kg.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία:

  1. Των 16 ετών για την κατηγορία ΑΜ
  2. Των 18 ετών για την κατηγορία Α1 και Β
  3. Των 20 ετών για την κατηγορία Α2
  4. Των 24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α

      Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας  

      Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

 Σημ:  Οι Α.Ο. που εκδίδονται μετά την 19η Ιανουαρίου 2013 ισχύουν  

              για 15 έτη.

              Μετά την πάροδο των 15 ετών γίνεται ανανέωση της A.O.

              αφού πρώτα ο κάτοχος της, εξετασθεί από  

                    Παθολόγο & Οφθαλμίατρο συμβεβλημένο με το Υ.Μ.Ε.

              Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ιατρικές  προϋποθέσεις, 

              γίνεται εξέταση από δευτεροβάθμια ιατρική επιτροπή  (ΔΙΕ)

Επίσης : Για τις Α.Ο. μοτοσικλετών που εκδίδονται ΜΕΤΑ την ανωτέρω

              ημερομηνία ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ η (σταδιακή πρόσβαση) δηλ. αυτόματη μετάβαση στην μεγάλη

              κατηγορία  χωρίς διενέργεια εξετάσεων

   Τέλος:  Για όσους έχουν αποκτήσει Α.Ο. προ της 19ης Ιανουαρίου 2013  

               αυτή ισχύει μέχρι της συμπλήρωσης του 65ου έτους.