Υπηρεσίες

 

                     Υπηρεσίες

 

Έκδοση νέου τύπου άδειας οδήγησης

 

Ανανέωση αδειών οδήγησης

 

Αντικατάσταση  άδειας οδήγησης (λόγω απώλειας-κλοπής-φθοράς)

 

Μεταβιβάσεις οχημάτων