Φιλιππάκης Auto - Moto Training

Η Σχολή Οδηγών  Filippakis auto-moto training  ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2003, με όραμα την παροχή άρτιας κατάρτισης τόσο σε θεωρητικό όσο  και σε πρακτικό πεδίο   για τους υποψήφιους οδηγούς αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας.

Διαθέτει πλήρη τεχνικό εξοπλισμό και η εκπαίδευση γίνεται σε ευχάριστο και ήρεμο  περιβάλλον, σκοπός του οποίου είναι η επιτυχία στην απόκτηση άδειας οδήγησης αλλά κυρίως οι προϋποθέσεις σωστής και ομαλής ένταξης  του ατόμου σε πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες.

Παρέχουμε υπηρεσίες έκδοσης νέου τύπου αδειών οδήγησης, μεταβιβάσεις οχημάτων, καθώς επίσης ανανέωσης ή αντικατάστασης αδειών οδήγησης λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς.